Το Σάββατο το πρωί το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε το νόμο για φορολογικό συντελεστή 75% στα εισοδήματα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ως αντισυνταγματικό, με το αιτιολογικό ότι αντίθετα με άλλες μορφές φόρου εισοδήματος εφαρμόζεται σε μεμονωμένα άτομα και «δεν αναγνωρίζει την ισότητα στον επιμερισμό των φορολογικών υποχρεώσεων». Το συγκεκριμένο μέτρο είχε ψηφιστεί στο γαλλικό κοινοβούλιο τον Οκτώβρη.