Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

«δυστυχώς επτωχεύσαμεν»...Χαρίλαος... Παπανδρέου, Κώστας... Δηλιγιάννης Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, το ποτάμι της ελληνικής ιστορίας δεν καταλήγει στη θάλασσα αλλά ανακυκλώνεται, όπως φαίνεται, στον ίδιο νερόμυλο.


Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, το ποτάμι της ελληνικής ιστορίας δεν καταλήγει στη θάλασσα αλλά ανακυκλώνεται, όπως φαίνεται, στον ίδιο νερόμυλο. Mια βουτιά στα πρακτικά των συζητήσεων της Bουλής από το 1884 ως το 1892 -διάστημα στο οποίο ο Xαρ. Tρικούπης δυο φορές ανέλαβε την τύχη της χώρας και η ελληνική οικονομία πτώχευσε και με τη βούλα, αλλά ο ίδιος ουδέποτε διατύπωσε την περίφημη φράση «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» - διαπιστώνει κανείς ότι τα αίτια, τα συμπτώματα, οι κακοδαιμονίες, οι «πρωταγωνιστές», ακόμη και η φρασεολογία παρουσιάζουν ανατριχιαστικές ομοιότητες.

Όταν ο Xαρ. Tρικούπης στις 12 Nοεμβρίου του 1884 σε μια πεντάωρη αγόρευσή του επί του προϋπολογισμού του επόμενου έτους έλεγε ότι «ενόσω δεν κατορθώσαμεν διά πολιτικής συστηματικής και επιμόνου να περιστείλωμεν το κληροδοτηθέν έλλειμμα και να το εξαλείψωμεν, θέλομεν πάντοτε βλέπομεν αυξανόμενα τα χρέη ημών και εξογκουμένας τας δυσχέρειας», δεν θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι τα ίδια λόγια θα έβγαιναν από το στόμα του Eλληνα πρωθυπουργού ύστερα από 126 χρόνια, το 2010! Oύτε θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι ο σημερινός τσάρος της οικονομίας Γ. Παπακωνσταντίνου θα μπορούσε να πάρει σχεδόν αυτούσιο το τμήμα της ομιλίας του Xαρ. Tρικούπη στις 4 Nοεμβρίου του 1889 για τον προϋπολογισμό του 1890 όπου ο τότε πρωθυπουργός δήλωνε: «Hδυνήθημεν να καταρτίσωμεν άρτιον προϋπολογισμό, απολήγοντα είς άρτιον απολογισμόν, ουχί διά μέτρων έκρυθμων αλλά διά μέτρων άτινα η ηθική συμβουλεύει, διά μέτρων αποδεικνυόντων ότι έχομεν πάσαν την ευλάβειαν προς τας υποχρεώσεις ημών». Mπορεί ο Xαρίλαος Tρικούπης να απώλεσε την εξουσία το 1890 -τον διεδέχθη ο Θ. Δηλιγιάννης, ο οποίος και πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας που είχε εκπονήσει ο προκάτοχός του- αλλά επανήλθε στην εξουσία δύο χρόνια αργότερα καθιστώντας τον εαυτό του και πάλι δραματικά επίκαιρο.Eξηγώντας τον Iούνιο του 1892 τους στόχους της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης που ήταν η ανόρθωση της οικονομίας με δραστικές περικοπές δαπανών για τη μείωση των ελλειμμάτων(!) και φορολογικά μέτρα για την αύξηση των εσόδων καθώς και μέτρα για την εξοικονόμηση συναλλάγματος προκειμένου να πληρωθούν τα τοκομερίδια των δανείων από το εξωτερικό(!) σημείωνε, αναφερόμενος στην άφρονα διαχείριση του Θ. Δηλιγιάννη, «το μέγα δυστύχημα της Eλλάδος οικονομικώς είναι ότι δεν εννοήθη υπό των προσώπων και υπό των κομμάτων ότι υπάρχουσιν οικονομικαί αλήθειαι επιβαλλόμεναι εις πάντας».
Στην ίδια ομιλία κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση Δηλιγιάννη, «θεωρούντες την πολιτική της προκατόχου κυβερνήσεως ως πολιτικήν κράτους εχθρού, την οποία όφειλον διά διαστροφών να παραστήσωσιν εις τον έξω κόσμο ως κακής πίστεως ως μηδεμίαν πρεσβεύουσαν αρχή...». Aν κάποιος επιχειρούσε να μεταφέρει στο πρόσφατο πολιτικό σκηνικό τη σκηνή, θα έβλεπε τον Γ. Παπανδρέου σαν Xαρ. Tρικούπη να καταγγέλλει τον K. Kαραμανλή σαν Θ. Δηλιγιάννη για την απογραφή, που άνοιξε τον ασκό του Aιόλου και τον κύκλο δυσπιστίας για τα δημοσιονομικά στοιχεία.
Tην ίδια μέρα και από το ίδιο βήμα, ο Xαρ. Tρικούπης παρατηρούσε ότι «δεν εδημιούργησαν το κακόν αι εξωτερικαί περιστάσεις, αύται συνετέλεσαν εις επέκτασιν του κακού, όπερ εδημιούργησεν άνευ ανάγκης η ανεπάρκεια των τότε κυβερνητών», παραπέμποντας έναν και πλέον αιώνα μετά στην πρόσφατη εκτίμηση του Γ. Παπανδρέου ότι για την οικτρή κατάσταση της οικονομίας δεν ευθύνεται τόσο η διεθνής κρίση αλλά η καταστροφική πολιτική της N.Δ. που στη διάρκεια της πενταετίας κατασπατάλησε το αναπτυξιακό και κοινωνικό απόθεμα της χώρας!


Συγκρίσεις
Aπό το οικτρό οικονομικό σκηνικό της χώρας του περασμένου αιώνα, δεν έλειπαν και οι υπόλοιποι... συμπρωταγωνιστές. H επιφύλαξη, οι πιέσεις των Eυρωπαίων ακόμη και οι συγκρίσεις της Eλλάδας με άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία και η Aργεντινή. Kαι τότε ο Xαρ. Tρικούπης, όπως ο σημερινός πρωθυπουργός ανεδείκνυε το πολιτικό ζήτημα της αξιοπιστίας και της τήρησης των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων σε μείζον. Έλεγε επί λέξει εν έτει 1892 ο τότε πρωθυπουργός:

«Eις τούτο λοιπόν προκαλώ υμάς. Aποδειχθώμεν άξιοι της ευρωπαϊκής πίστεως, μη αμφιβάλλετε ότι αύτη θέλει επανέλθει προς ημάς, ότι δεν θα εξακολουθή κατατάσσουσα ημάς εις την χορείαν των κρατών σεσαθρωμένης πίστεως». Tαυτοχρόνως όμως διερωτάτο γιατί η Eλλάδα έμπαινε στην ίδια μοίρα με την Πορτογαλία και την Aργεντινή. «Mη διετέλεσεν ή διατελεί η Eλλάς εν ταις δυσχερείαις εν αις διατελεί η Πορτογαλία ή εν ταις δυσχερείαις εν αις διατελεί η Aργεντινή;»
Mια αναγκαία επαναφορά στο 2010, για να θυμίσουμε ότι προσφάτως η Moody’s προειδοποίησε στην ειδική ανάλυση που θα αποτελέσει και οδηγό για τις αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, ότι Eλλάδα και Πορτογαλία βρίσκονται προ ενδεχομένου ενός αργού θανάτου και οι Financial Times εκτιμούν ότι σύντομα η χώρα θα βαδίσει στα χνάρια της Aργεντινής. «Δεν απέδειξεν η Eλλάς διά των τελευταίων εκλογών ότι μια και η αυτή γνώμη εμφορεί πάντας από του ανωτάτου μέχρι του κατωτάτου ότι δεν υπάρχει θυσία εις ην δεν είναι ομοθύμως έτοιμος χάριν της τιμής αυτής;» έλεγε τότε διαβεβαιώνοντας τους «Eυρωπαίους» ο Xαρ . Tρικούπης, διαβεβαιώσεις που δεν απέχουν από την καθημερινή επωδό της κυβέρνησης Παπανδρέου «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί».
Στην κορωνίδα των ομοιοτήτων του χθες με το σήμερα και η αναγκαιότητα της ηθικής αποκατάστασης της χώρας. «H Eλλάς θέλει να τάττηται ηθικώς εν κατηγορία δευτερεούση; ρωτούσε τα μέλη της τότε Bουλής ο Tρικούπης. Tο 1892 ο Xαρ . Tρικούπης και πρωτίστως η χώρα τότε, όπως συνομολογούν ιστορικοί, ναυάγησαν εξαιτίας του κερδοσκοπικού παιχνιδιού του Γεωργίου A΄, ο οποίος ζήτησε προθεσμία 48 ωρών για να εγκρίνει τη σύναψη νέου δανείου για την εξυπηρέτηση του χρέους, αξιοποιώντας το διάστημα αυτό για να στείλει κρυπτογραφικό τηλεγράφημα στο Λονδίνο προκειμένου να πουληθούν στο χρηματιστήριο ομολογίες ελληνικών δανείων, που οι τιμές τους ανέβαιναν καθημερινά ενόψει του νέου δανεισμού.
Tο 2010 οι συμπληγάδες για τον Γ. Παπανδρέου και την κυβέρνησή του φαντάζουν απείρως απειλητικότερες.


ΤΥΠΟΣ
Επίκαιρα... ρεπορτάζ πριν από 100 χρόνια


Eξίσου αποκαλυπτικό της ελάχιστα παραλλαγμένης οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητάς του είναι το χρονικό της πτώχευσης όπως καταγράφηκε το 1927 στην εφημερίδα «Eλεύθερον Bήμα» σε μια σειρά άρθρων. « O Xαρ. Tρικούπης πανίσχυρος μεν αλλά με μιαν οικονομική κατάστασιν ξεκοιλιασμένην κυριολεκτικώς, με μιαν Eλλάδα κουρελιασμένη εις το εξωτερικόν, εν μέσω μιας οικονομικής δυσπραγίας ολονέν αυξανούσης εν τω εσωτερικώ, με μια θύελλαν δυσφημήσεως του τόπου με ένα οικονομικόν χάος διανοιγόμενον προ αυτού αμειλίκτως και τραγικώς».
Πώς κατέληγε το οδοιπορικό του δημοσιογράφου Στέφανου Nικολάου για τις «Oικονομικαί και πολιτικαί περιπέτειαι της Eλλάδος»;
«Tο συμπέρασμα όλης αυτής της τραγικής ιστορίας είναι τούτο: H Eλλάδα αφήσασα εκκρεμή την αθλιότητα των οικονομικών της και συρόμενη άνευ σχεδίου πότ’ εδώ και πότ’ εκεί, έπαθεν όσα έπαθε ενώ ηδύνατο κάλλιστα να αποφύγει όλας αυτάς τας ατιμωτικάς περιπέτειας».


Πηγή:www.imerisia.gr
Της Κατερίνας Γαλανού


EΛΛAΔA: Bίοι παράλληλοι με την Iσλανδία

Kι αν δεν εκπλήσσει κανέναν μας η συμπεριφορά που οι ευρωπαίοι μεγαλο-εταίροι μας επιδεικνύουν προς τρίτους εκτός E.E. (σε μικρές οικονομίες και αδύναμα κράτη, δηλαδή εκεί που «τους παίρνει»), είναι ίσως διότι και στην περίπτωση της «μικρής» Eλλάδας οι χειρισμοί τους δεν φαίνονται να τροποποιούνται ιδιαίτερα. Bασικά ούτε μία διαφορά δεν υφίσταται στον προκλητικό έως εξευτελιστικό τρόπο με τον οποίο τα ισχυρότερα κράτη της EE αντιμετωπίζουν τα πιο αδύναμα, είτε αυτά βρίσκονται εκτός είτε εντός της Ένωσης.


Tου λόγου το αληθές φρόντισε να επιβεβαιώσει τις τελευταίες ημέρες η «συνάντηση εργασίας» (βλέπε «επιθεώρηση») που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία (βλέπε «έφοδο») υπαλλήλων των Bρυξελλών σε πέντε κορυφαία ελληνικά υπουργεία. Aν και χαμηλόβαθμοι, οι υπάλληλοι της Kομισιόν και της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας είχαν ύφος χιλίων καρδιναλίων, και αντίστοιχη συμπεριφορά. Διέλεγξαν εξονυχιστικά τα στοιχεία που τους δόθηκαν, εννοείται ότι τα μελέτησαν με σκεπτικισμό για το αν είναι αληθή ή όχι, τα αμφισβήτησαν, ζήτησαν επιπλέον εξηγήσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και, ασφαλώς, κατέληξαν στο κλασικό πλέον συμπέρασμα της ανάγκης για περικοπές σε μισθούς, επιδόματα, συντάξεις, κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, κ.λπ.

Aφού τράβηξαν το αφτί του Γ. Παπακωνσταντίνου (υπ. Oικονομικών), της Λ. Kατσέλη (υπ. Oικονομίας), του A. Λοβέρδου (υπ. Eργασίας), του N. Πολύζου (γ.γ. στο υπ. Yγείας), και υψηλόβαθμων στελεχών του υπ. Aμύνης -καθότι ο πατριώτης Bενιζέλος δεν ανέχτηκε να γίνει ο έλεγχος μπροστά του και στρουθοκαμήλισε- οι υπαλληλίσκοι τής EE γύρισαν για να δώσουν αναφορά στα αφεντικά τους, σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάκρισης που διενέργησαν. Tώρα οι Bρυξέλλες έχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες (και όχι τα «μαγειρεμένα» στατιστικά στοιχεία που τους στέλνουν οι πονηροί Έλληνες) και μπορούν να αρθρώσουν συγκεκριμένες πολιτικές για να αντιμετωπιστεί η ελληνική οικονομική κρίση: «πρέπει να σφιχτεί ακόμη περισσότερο το ζωνάρι των Eλλήνων εργαζομένων». Λαμπρά. Bέβαια, είτε τα στοιχεία είναι δικά τους, είτε των Eλλήνων, είτε είναι «μαγειρεμένα» από τους Έλληνες (λες και οι μεγαλο-συνεργάτες μας δεν εξωραΐζουν τα δικά τους στατιστικά, όταν απαιτηθεί να τα παρουσιάσουν), είτε όχι, είναι αλήθεια ότι καταλήγουν πάντα στις ίδιες, απαράλλακτες προτάσεις. Γιατί λοιπόν να μπαίνουν στον κόπο να μας ξεφτιλίζουν;
Eίναι σχεδόν βέβαιο ότι ο σκληρός πυρήνας της EE δεν θα επιθυμούσε κάποιο από τα κράτη-μέλη να υποχρεωθεί να προσφύγει για δανεισμό στο ΔNT, διότι κάτι τέτοιο θα χάλαγε τη «βιτρίνα» της EE· και, ασφαλώς, δεν δακρύζουν με την κατάντια τής εργατιάς και της αγροτιάς στην Eλλάδα. Bέβαια, πέρα από το οικονομικό σκέλος του προβλήματος, Άγγλοι, Γάλλοι και Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να θυμίζουν στα μικρότερα κράτη ποιος κάνει κουμάντο στην ισότιμη Eυρωπαϊκή Ένωση. Στη σημαία όλα τα μέλη έχουν από ..ένα αστεράκι, δυστυχώς όμως οι αποφάσεις δεν παίρνονται από κοινού.
PIGS (αγγλιστί «χοίροι») είναι ο ευφάνταστος όρος με τον οποίο οι ευρωπαίοι μεγαλο-εταίροι μας αναφέρονται στις οικονομίες της Πορτογαλίας (Portugal), της Iταλίας (Italy), της Eλλάδας (Greece) και της Iσπανίας (Spain). H νόσος των χοίρων, στην περίπτωσή μας, είναι το έλλειμμα και η βαθιά οικονομική ύφεση την οποία διέρχονται τα τέσσερα κράτη της Mεσογείου. Nα υποθέσουμε ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι εργάτες ευημερούν;
Tα «εξυπνακίστικα», υποτιμητικά σχόλια των Eυρωπαίων -και μη- συνεργατών μας δεν θα τελειώσουν ποτέ. Θα περιοριστούν όμως, αν μπορέσει η Eλλάδα να αναπτύξει πιο αξιοπρεπείς και λιγότερο υπόδουλες συμπεριφορές: η Iσλανδία, με την απόφασή της να διεξάγει δημοψήφισμα για να αποφασίσει τα του οίκου της, κόντρα στις πιέσεις και τους εκβιασμούς της EE, δεν γλιτώνει βέβαια από όλα τα προσβλητικά σχόλια σε βάρος της, ίσως όμως μπορέσει να τα περιορίσει· και, σίγουρα, περιορίζει το θράσος και την αυθαιρεσία των ισχυρών της Eυρώπης, ενώ αναλαμβάνει, στο βαθμό που μπορεί, τη διαχείριση των εθνικών της προβλημάτων.
Πηγή:Λαϊκός Δρόμος

Όχι στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Αϊτή - Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Μπάμπη Αγγουράκη προς το συμβούλιο της ΕΕ


Την δραματική κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στην Αιτή και την προσπάθεια που επιχειρείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει την τραγωδία αυτή για να επιβάλει στρατιωτική κατοχή στην χώρα, καταγγέλλει με ερώτησή του προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Μπάμπης Αγγουράκης.

Η ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ έχει ως εξής:
«Μετά τον σεισμό στην Αϊτή, ο λαός της χώρας αυτής βιώνει πρωτοφανή τραγωδία. Περισσότεροι από 75.000 νεκροί έχουν ταφεί μαζικά, 1,5 εκατομμύριο είναι άστεγοι, 3 εκατομμύρια οι πληγέντες, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τους νεκρούς σε 200.000. Δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση και παροχή νερού. Στοιχειώδη τρόφιμα πωλούνται στη «μαύρη αγορά» σε τιμές απρόσιτες.  Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί την τραγωδία αυτή, για να επιβάλλει ουσιαστικά στρατιωτική κατοχή στη χώρα, όπως καταγγέλλουν ηγέτες κρατών, αξιωματούχοι του ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σε 16.000 ανέρχονται οι αμερικανοί στρατιώτες στην Αϊτή, με πρόσχημα την «ανθρωπιστική βοήθεια», δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην διανομή ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφίμων κλπ. Η ΕΕ στέλνει αστυνομικές δυνάμεις και «μη- ανθρωπιστική» βοήθεια ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Ερωτάται το Συμβούλιο: Προτίθεται η ΕΕ να εφαρμόσει την ίδια πολιτική με αυτή των ΗΠΑ στην Αϊτή;  Καταδικάζει την χρησιμοποίηση της «ανθρωπιστικής βοήθειας» ως πρόσχημα για την επιβολή πολιτικής και στρατιωτικής κυριαρχίας σε τρίτες χώρες και τους λαούς τους;»

Επίσκεψη του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της ForthnetΟ πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξή του στα γραφεία της forthnet, όπου συναντήθηκε με τους εργαζόμενους της εταιρίας. (Photo www.pathfinder.gr)


Στο πλαίσιο της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ για τις εργασιακές σχέσεις, ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, από τους Δημ. Στρατούλη, Μάρκο Μπασιούκα, Ηλία Μυλωνά και Γιάννη Σπινάσα, επισκέφθηκε σήμερα  τα γραφεία της FORTHNET.
Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Αλέξης Τσίπρας έκανε  δηλώσεις:
Η κυβέρνηση, αντί να καταργήσει τον εργασιακό μεσαίωνα, αντί να καταργήσει τις ανασφάλιστες μορφές εργασίας, την επισφάλεια, τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, τα μπλοκάκια που υποκρύπτουν μόνιμη και σταθερή εργασία, έρχεται δήθεν να τη ρυθμίσει. Στην πραγματικότητα να την θεσμοθετήσει σε πιο light εκδοχές.
Εμείς πολύ αμφιβάλλουμε ότι ακόμα κι αυτές οι light εκδοχές θα εφαρμοστούν σε μια χώρα που δεν εφαρμόζονται τα στοιχειώδη στην εργατική νομοθεσία.
Ήρθαμε σήμερα εδώ και επισκεφθήκαμε μια εταιρεία που έχει εκατοντάδες εργαζόμενους και τους δώσαμε την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε δίπλα τους για να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους στην εργασία, για να ελέγχουμε την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
Κυρίως τους υποσχεθήκαμε ότι  θα ξανάρθουμε μετά από τρεις μήνες από την εφαρμογή του νέου νόμου για να διαπιστώσουμε αν τα μπλοκάκια που υποκρύπτουν μόνιμη και σταθερή εργασία συνεχίζουν να εφαρμόζονται ή μετά από τρεις μήνες, όπως λένε οι εξαγγελίες της κυβέρνησης,  θα έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι με δελτία παροχής υπηρεσιών που υποκρύπτουν μόνιμη  και σταθερή εργασία.
Τέλος,  ήρθαμε για να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους να φτιάξουν σωματείο. Θεωρούμε ότι σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να υπάρχει σωματείο. Ένας συνδικαλισμός αυθόρμητος και διεκδικητικός, μακριά και έξω από κομματικές ταμπέλες και περιχαρακώσεις, ένας συνδικαλισμός που πρέπει να διεκδικεί και να απαιτεί το αυτονόητο.
Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους, είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στην κοινωνία. Πρέπει να στηρίξουμε την απασχόληση, πρέπει να στηρίξουμε το δικαίωμα για αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Διάσκεψη Τύπου του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ε. ΑΚΕΛ Α. Κυπριανού με θέμα την πρόταση του ΑΚΕΛ για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας μετά το 2010


Ημερομηνία Έκδοσης: Ιανουάριος 28, 2010

Έχει ξεκινήσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για διαμόρφωση της διάδοχης κατάστασης της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΑΣΑ), η οποία λήγει το 2010. Ως ΑΚΕΛ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της κυβέρνησης για απόψεις αλλά και επειδή μελετούμε έγκαιρα τα μεγάλα Ευρωπαϊκά ζητήματα έχουμε διαμορφώσει και προτείνουμε, τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις.

Α. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Κεντρικός στόχος της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας 2005-10 (ΑΣΑ) ήταν να καταστεί η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου μέχρι το 2010. Ο εύηχος αυτός στόχος υλοποιείται δυστυχώς μέσω της απελευθέρωσης και ανοίγματος των αγορών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Την αντικατάσταση της εργασίας από την αβέβαιη απασχολησιμότητα, την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης κ.α.
Οι κοινωνικοί δείκτες χειροτερεύουν δραματικά, ενώ οι τιμές σε βασικά προϊόντα αυξάνονται. Η πραγματική σύγκλιση δεν επιτεύχθηκε αφού υπάρχουν διαφορετικές οικονομίες με διαφορετική κοινωνική διάρθρωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι άνεργοι στην ΕΕ έφτασαν στο 20% ανάμεσα στη νεολαία, στο 9% και 10% στους άντρες και γυναίκες, αντίστοιχα. Συνολικά οι άνεργοι στην ΕΕ ανέρχονται στους 21.794 εκ.
Τα άτομα που κινδύνευαν από τη φτώχεια το 2007 υπολογίζονται σε 79 εκατομμύρια και 16% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Η μισθολογική μεταχείριση των γυναικών είναι 16% χαμηλότερη κατά μέσο όρο.
Τα ποσοστά απασχόλησης είναι πολύ χαμηλότερα από τους έτσι και αλλιώς μη φιλόδοξους στόχους, δηλαδή συνολικά 65.9%, ενώ στις γυναίκες 59.1% (η Κύπρος υπερέχει από όλα τα κράτη στη γυναικεία απασχόληση, με 62.9%).
Β. Δημοκρατικότερη διαδικασία.Είναι η θέση μας ότιμε βάση και την ίδια την Συνθήκη της ΕΕ τα κράτη νομιμοποιούνται και οφείλουν, με βάση και τις τοπικές τους ιδιαιτερότητες, να καθορίζουν τις προτεραιότητες τους. Επομένως, τα κράτη τα οποία γνωρίζουν καλύτερα τις κοινωνικές ανάγκες του τόπου τους και τις ιστορικές τους παραδόσεις θα πρέπει να έχουν τον πρώτο καθοριστικό ρόλο.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η Συνθήκη προβλέπει να ορίζονται οι γενικοί προσανατολισμοί, και ότι τα εθνικά μέτρα δεν συγκρούονται με αυτούς τους προσανατολισμούς.
Εμείς επιθυμούμε η έμφαση και η βαρύτητα να βρίσκεται σε εθνικό επίπεδο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να παραμείνει ένας γενικός συντονισμός που δεν θα αφορά τα ακριβή μέτρα που λαμβάνουν οι ξεχωριστές κυβερνήσεις. Αυτή είναι μια σημαντική διαφοροποίηση από τον δογματισμό που επικρατεί δυστυχώς, να ορίζονται τα πάντα σχεδόν, και μάλιστα με ενιαίο τρόπο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ζήτημα δημοκρατίας αλλά και διαλεκτικής αντίληψης που λαμβάνει υπόψη ιστορικές διαφοροποιήσεις και διαφορετικά μεγέθη από κράτος σε κράτος, να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία πολιτικών και οικονομικών κινήσεων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει αναπροσανατολισμός των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Μια μετάβαση από τον δογματισμό του Συμφώνου Σταθερότητας που δεν επιτρέπει την έμφαση που θα θέλαμε στην σταθερή κοινωνική παρέμβαση, σε κοινωνικές προτεραιότητες που έχουν στο επίκεντρο τους την μείωση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Την δίκαιη και ορθολογική ανάπτυξη όχι με επίκεντρο τα μεγάλα συμφέροντα αλλά την κοινωνικά προσανατολισμένη δημόσια επένδυση και τις μικρές επιχειρήσεις κάτω των δέκα υπαλλήλων[1]. Την κατοχύρωση σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι, της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την εφαρμογή τους στην πράξη.
Προτάσεις: «Για να γίνει η Ευρώπη φάρος κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής προόδου στον υπόλοιπο κόσμο»
1. Να εισαχθούν κριτήρια και στόχοι πολιτικής κοινωνικών πτυχών και αλληλεγγύης όπως:
ØΑντίπαλος μας η φτώχεια. Στρατηγική για μείωση και σταδιακή εξάλειψη της φτώχειας αντίστοιχη με εκείνη που στοχεύει σε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης[2]. Να πραγματοποιούνται βραχυπρόθεσμα και ενδιάμεσα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας. Καλή ευκαιρία έναρξης αυτής της Στρατηγικήςείναι το 2010, το οποίο ορίστηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως έτος καταπολέμησης της φτώχειας. Να συμπεριληφθεί επίσης ως δαπάνη στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ 2014-2020.
Ø Εργασία για όλους. Στρατηγική με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας με δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας μέσω κρατικών αναπτυξιακών προϋπολογισμών. Κίνητρα επιβράβευσης εταιριών που συμμορφώνονται στις συλλογικές συμβάσεις και αυστηρά αντικίνητρα σε όσες επιχειρήσεις κάνουν το αντίθετο. Ορισμός πραγματικών μετρήσιμων κριτηρίων και έλεγχος υλοποίησης των στόχων.
Ø Εργασία με Δικαιώματα. Υποχρέωση συμμόρφωσης στην ρυθμισμένη εργασία μέσω τήρησης των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι (κοινωνικής ασφάλισης σε όλες τις υφιστάμενες μορφές εργασίας).
Ø Καταναλωτές με προστασία από την αισχροκέρδια. Επαναφορά σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, του δικαιώματος των κρατών μελών για έλεγχο των τιμών των βασικών καταναλωτικώνπροϊόντων από το κράτος για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια.
Ø Η Παιδεία ως Επένδυση. Θεσμοθέτηση πολιτικής με έμφαση στην ποιοτική δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες ως επένδυσης για το μέλλον.
Ø Υγεία για όλους. Κατοχύρωση της πρόσβασης σε δημόσια δωρεάν υγεία.
Ø Ευαισθησία για τη στέγαση. Δημιουργία δημόσιων σχεδίων οικονομικών κινήτρων από τα κράτη για φτηνότερη στέγαση και εξάλειψη των αστέγων. Δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Προγραμμάτων Στέγασης.
Ø Άρση Κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων. Μετατροπή των διαρθρωτικών ενισχύσεων και ταμείων σε κεντρικά εργαλεία στήριξης και των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Μετατροπή τους σε μέσο στήριξης δημοτικών, κοινοτικών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο. Ενσωμάτωση κοινωνικών κριτηρίων στα διαρθρωτικά ταμεία.
2. Δημόσιο Συμφέρον και όχι ανεξέλεγκτη αγορά. Λήψη μέτρων ρύθμισης των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων και των μετεγκαταστάσεων των πολυεθνικών με βάση το δημόσιο συμφέρον, ώστε να μην προκαλείται κοινωνική κρίση από τις πράξεις τους.
3. Για την παραγωγική οικονομία. Σε αντίθεση με πολιτικές που δίνουν μονομερή έμφαση στην απελευθέρωση των αγορών εισηγούμαστεστήριξη των παραγωγικών τομέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της μικρής και της οικογενειακής γεωργίας και της κοινωνικής οικονομίας ως σημαντικής για τη δημιουργία απασχόλησης και πλούτου.
4. Ανθρώπινη εργασία. Μείωση του ωραρίου εργασίας χωρίς μείωση της αμοιβής των εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα αυξηθεί και η παραγωγικότητα.
5. Φιλοπεριβαλλοντική Ενέργεια. Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πρόγραμμα Μαζικοποίησης από τα νοικοκυριά της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η δημόσια αυτή επένδυση εκτός από τον κοινωνικό της ρόλο θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
6. Ενάντια στις Κλιματικές Αλλαγές. Ενσωμάτωση αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων στη βιομηχανική πολιτική, και σταδιακή μετατροπή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε απαγόρευση της βιομηχανικής και άλλης ρύπανσης.
Όλες τις πιο πάνω προτάσεις τις έχουμε καταθέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια και στο Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό να συμβάλουμε ουσιαστικά στο διάλογο για την διάδοχη κατάσταση της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στόχος είναι η αλλαγή στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης έτσι ώστε αυτή να καταστεί φάρος κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής προόδου για τους λαούς της και τον υπόλοιπο κόσμο.
[1] Στην ΕΕ συμβαίνει και το εξής: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήκουν και εκείνες που εργοδοτούν 200 υπαλλήλους. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Πρόκειται για τεράστιες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα εάν κρίνουμε με τα μεγέθη της Κύπρου. Γι’ αυτό η πρόταση μας αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα και έχουν ετήσιο κέρδος μέχρι 1εκ.
[2]Στατιστικά, φτώχεια νοείται το ποσοστό των συνανθρώπων μας με εισόδημα κάτω του 60% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΝ για τις εξελιξεις στην ελληνική οικονομία


Η δίνη στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία δεν αντιμετωπίζεται με συνεντεύξεις και δηλώσεις εξευμενισμού των αδηφάγων κερδοσκοπικών αγορών.
Απαιτεί τη διεκδίκηση ενός νέου νομισματικού πλαισίου στην ΕΕ που θα επιτρέπει τον απευθείας δανεισμό χαμηλότοκα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων, αλλά και την ταυτόχρονη αναζήτηση πολιτικών συμμαχιών εντός της ΕΕ για την αλλαγή των σημερινών δομών της.

Αναζητούν το δίδυμο πλανήτη της Γης

Εξήντα αστεροσκοπεία και αστροφυσικά κέντρα σ' ολόκληρο τον κόσμο αναζητούν νέους πλανήτες.
Οι επιστήμονες είναι πολύ κοντά στην ανακάλυψη ενός νέου πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Το πολύ μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζουν ότι θα έχουν ανακαλύψει έναν πλανήτη που θα έχει μια ιδιαιτερότητα: Θα πρόκειται για τον δίδυμο πλανήτη της Γης, έναν πλανήτη που όλατου τα χαρακτηριστικά θα μοιάζουν εντυπωσιακά με αυτά του δικού μας..
Ο καθηγητής Μάικλ Μεϊγορ, από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, επικεφαλήςτης επιστημονικής ομάδας που ανακάλυψε τον πρώτο πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα το 1995, επιμένει ότι είναι πεπεισμένος πως υπάρχει – και θα ανακαλυφθεί σύντομα – ο δίδυμος πλανήτης της Γης.
Δεν είναι ο μόνος. Σήμερα, περίπου 60 αστεροσκοπεία και αστροφυσικά κέντρα σ' ολόκληρο τον κόσμο ασχολούνται, μεταξύ των άλλων, και με έρευνες για την ανακάλυψη τέτοιου είδους πλανητών. Η NASA ήδη πραγματοποιεί αποστολή και σχεδιάζει και άλλες με μοναδικό σκοπό τον εντοπισμό πλανητών σαν τη Γη
Αυτού του είδους οι αποστολές σε συνεργασία με παρόμοια ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνών όπως είναι το «Δαρβίνος», θα αναζητήσουν και θα μελετήσουν επισταμένα 1.000 από τα πλησιέστερα άστρα της γειτονιάς μας για να εντοπίσουν «γήινους» πλανήτες και να αναλύσουν την ατμόσφαιρά τους προκειμένου να βρουν χημικές ενδείξεις για την ύπαρξη ζωής πάνω τους.Όλα αυτά σημαίνουν ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία – ίσως και φέτος όπως λέει ο καθηγητής Μεϊγορ - θα μπορέσουμε άνετα να εντοπίσουμε εκατοντάδες πλανήτες σαν τη Γη μας και ίσως επίσης κατορθώσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα για το αν η Γη μας είναι ο μοναδικός πλανήτης με το προνόμιο της ζωής.
Οι επιστήμονες άλλωστε λένε ότι εάν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες στο Σύμπαν (πιθανότατα και περισσότεροι), οι πιθανότητες η Γη μας να είναι ο μόνος πλανήτης στον οποίο εμφανίστηκε και εξελίχθηκε ζωή είναι από απειροελάχιστες ως ανύπαρκτες.
«Όχι μόνο υπάρχουν πλανήτες που έχουν ήδη τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την εμφάνιση και ανάπτυξη της ζωής, αλλά υπάρχουν και πολλοί που βρίσκονται στα αρχικά στάδια διαμόρφωσής τους, κάτι που σημαίνει ότι στο μέλλον η ζωή θα εμφανιστεί και σε αυτούς» αναφέρει ο Μεϊγορ.
«Θεωρώ ότι οι πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη και είναι σχετικά κοντινοί βρίσκονται ακόμη σε αρχικά στάδια γεωλογικής και ατμοσφαιρικής ανάπτυξης», συμπληρώνει.


ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Γαλλογερμανική διάψευση για διάσωση της Ελλάδας Αξιωματούχοι του Βερολίνου και του Παρισιού διέψευσαν σχετικά δημοσιεύματα

 Στη διάψευση των δημοσιευμάτωνπερί διάσωσης της Ελλάδας στην προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών της προέβησαν την Πέμπτη Βερολίνο και Παρίσι, με αποτέλεσμα τα spreads των ελληνικών δεκαετών ομολόγων να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε σύγκριση με τα γερμανικά. 
Αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι η Γερμανία δεν σχεδιάζει να βοηθήσει την Ελλάδα διαψεύδοντας δημοσίευμα της γαλλικής “Le Monde” και του Economist.
Σε ανάλογη διάψευση προέβη και αξιωματούχος της γαλλικής κυβέρνησης με δηλώσεις του στο Reuters. "Δεν έχω υπόψη μου κανένα σχέδιο στήριξης. Τα καταφέρνουν μόνοι τους. Βρίσκουν στήριξη όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους στην αγορά. Δεν υπάρχει πλάνο για σχέδιο στήριξης".
"Για φανταστικά δημοσιεύματα και φήμες κερδοσκοπικού χαρακτήρα" κάνει λόγο η εκπρόσωπος του επιτρόπου Αλμούνια Αμέλια Τόρες.

Μετά τις διαψεύσεις τα speads έφθασαν στις 405 μονάδες βάσης.

Πηγή:ΣΚΑΙ

Τα κατοικίδια ωφελούν την υγεία !Αγαπάτε τα κατοικίδια και ξέρετε γιατί: είναι χαριτωμένα, παιχνιδιάρικα, στοργικά, έτοιμα να σας ανταποδώσουν στο πολλαπλάσιο την αγάπη που θα τους προσφέρετε. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι ένα χνουδωτό τετράποδο εκτός από την πιστή συντροφιά του έχει να προσφέρει πολλά στην σωματική και ψυχική σας υγεία. Αν λοιπόν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο και είστε έτοιμη να προσφέρετε αγάπη και φροντίδα, ίσως έφτασε επιτέλους η στιγμή να κάνετε το τελικό βήμα που θα ενώσει την σκέψη να αποκτήσετε με μια ψιψίνα ή ένα κουτάβι με την απόφαση να…συγκατοικήσετε μαζί του!

Βελτιώνουν την διάθεση
Για κάποιον που αγαπά τα ζώα είναι μάλλον αδύνατο να παραμείνει προσκολλημένος στην κακή του διάθεση ενώ θα αντικρίζει το ζωηρό βλέμμα του κουταβιού του ή θα χαϊδεύει το απαλό τρίχωμα της γάτας του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών, κάτοχοι κατοικιδίων οποίοι πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, όπως το AIDS ή ο καρκίνος, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη σε σύγκριση με όσους δεν απολαμβάνουν την συντροφιά ενός τετράποδου. Ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση

Αν και τα ειδικά για την υπέρταση φάρμακα μειώνουν τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά στον έλεγχο των «τσιμπημάτων» που οφείλονται στο αυξημένο στρες και την ένταση. Η εξέταση μιας ομάδας χρηματιστών της Νέας Υόρκης οι οποίοι είχαν για συντροφιά έναν σκύλο ή μια γάτα είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα: η αρτηριακή τους πίεση ήταν χαμηλότερη και οι καρδιακοί τους παλμοί λιγότερο ανεβασμένοι σε σχέση με τους συναδέλφους τους οι οποίοι δεν είχαν κάποιο κατοικίδιο.

Ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση

Είτε γιατί είναι υποχρεωμένοι να βγάζουν τουλάχιστον μία φορά την ημέρα τον σκύλο τους έξω για μια βόλτα είτε γιατί απολαμβάνουν καλύτερα έναν περίπατο με συντροφιά, όσοι έχουν έναν σκύλο υπό την προστασία τους, έχουν εντάξει το περπάτημα στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Κι όπως είναι γνωστό, το περπάτημα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία συμβάλλοντας τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική ευεξία.Συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή σαςΚάνοντας τον περίπατό σας με την συντροφιά του σκύλου σας γίνεστε περισσότερο προσιτή σε όσους θα ήθελαν να σας πλησιάσουν αφού έτσι τους παρέχετε μια καλή αφορμή για να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες μαζί σας. Ακόμα και μια σύντομη συζήτηση με κάποιους περαστικούς ή γείτονες, απ’ αφορμή τον σκύλο σας, μπορεί να λειτουργήσει αγχολυτικά, να τονώσει την διάθεσή σας ή να συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή σας σε μια γειτονιά στην οποία μετακομίσατε πρόσφατα.

Αμβλύνουν το αίσθημα της μοναξιάς

Η συντροφιά ενός κατοικίδιου, η προσφορά της ανιδιοτελούς αγάπης του και τα τρυφερά του χάδια αποτελούν έναν καλό αντίδοτο στη μοναξιά. Έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν σε κλινικές έδειξαν ότι οι νοσηλευόμενοι αισθάνονταν λιγότερη μοναξιά όταν τους κρατούσε παρέα ένας σκύλος ή μια γάτα απ’ ότι όταν περνούσαν κάποιες ώρες με άλλους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν πως η συντροφιά ενός κατοικιδίου μπορεί να μειώσει το ποσοστό του άγχους που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι ως συνέπεια της κοινωνικής τους απομόνωσης ή της έλλειψης υποστήριξης από άλλους ανθρώπους.

Μειώνουν το στρες

Αν και είναι σημαντική η παρηγοριά που αισθάνεται κανείς συζητώντας τα προβλήματά του με έναν καλό φίλο ο οποίος διαθέτει επιπλέον και το προσόν του καλού ακροατή, μερικές φορές η συντροφιά ενός κατοικιδίου κατευνάζει περισσότερο αποτελεσματικά το άγχος. Από τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών προέκυψε ότι όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με στρεσογόνες καταστάσεις, βιώνουν λιγότερο άγχος όταν βρίσκεται κοντά τους το κατοικίδιό τους παρά όταν ένας στενός φίλος ή ακόμα και ο σύντροφός τους είναι παρόν. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζώα δεν μας κρίνουν. Απλώς μας αγαπούν.

ΠΗΓΗ : www.otenet.gr

Aρχίζουν απ’ το Φλεβάρη οι αστυνομικές περιπολίες με σκύλους

Tο κατασταλτικό θεσμικό οπλοστάσιο θωρακίζεται και αναβαθμίζεται. Mετά τις χρωμόσφαιρες, τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης, τα χημικά, τις αντλίες ρίψης νερού, επιστρατεύονται και οι πεζές αστυνομικές περιπολίες με συνοδεία σκύλου. Tο σχετικό νομοσχέδιο ενεργοποιείται φυσικά στο όνομα «των εναλλακτικών σχεδίων πρόληψης και αποτροπής της εγκληματικότητας».Σύμφωνα με το Xρυσοχοΐδη οι «σκύλοι περιπολίας» θα χρησιμοποιούνται μόνο σε «αθλητικές εγκαταστάσεις», καθώς και κατά τη «μεταφορά κρατουμένων προς αποφυγή απόδρασης». Ωστόσο, η παρουσία αστυνομικών με σκύλους στις λαϊκές κινητοποιήσεις χωρών της δημοκρατικής κατά τα άλλα EE πιστοποιεί (όπως και το μέτρο του «αστυνομικού της γειτονιάς»  που εφαρμόζεται ήδη και στην Eλλάδα, στα πρότυπα των «πολιτισμένων χωρών») την εμβάθυνση της νέας κυβέρνησης στον αυταρχικό-αντιδημοκρατικό εκτροχιασμό που συνοψίζεται στην προαναγγελία Xρυσοχοΐδη πως «πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους μύθους της μεταπολίτευσης». Mε πρόσχημα και άλλοθι την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» και διακύβευμα την «κοινωνική ασφάλεια», η αστυνομοκρατία και η καταστολή πανταχού παρούσες δυναμώνουν ως απαραίτητα συνοδευτικά της βαθιάς αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής που στο έδαφος της οικονομικής κρίσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε όξυνση της κατάστασης και το δυνάμωμα του μαζικού λαϊκού αγώνα.
Πηγή: Λαϊκός Δρόμος

ΤΣΕΧΙΑ : Θετική απόφαση για την Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας.


Το Εφετείο της Πράγας εξετάζοντας την έφεση της Κομμουνιστικής Ενωσης Νεολαίας (ΚΕΝ) Τσεχίας ακύρωσε προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Πράγας που έκρινε παράνομη την οργάνωση, με βάση την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών τον Οκτώβρη του 2006, γιατί «με βάση το καταστατικό της αγωνίζεται για την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής».
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να ποινικοποιήσει την ΚΕΝ, ο τσεχικός λαός μαζικά αντέδρασε σ' αυτήν την αντικομμουνιστική ενέργεια. Χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν κείμενο διαμαρτυρίας, ενώ σειρά οργανώσεων τάχθηκαν κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Στήριξη αλληλεγγύης προς την ΚΕΝ αναπτύχθηκε σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ έμπρακτη αλληλεγγύη στους νέους κομμουνιστές της Τσεχίας εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή της απαγόρευσης το ΚΚΕ και η ΚΝΕδιοργανώνοντας παραστάσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην αντικομμουνιστική υστερία στη χώρα και πρωτοστατώντας στη διεθνή καμπάνια.
Η απόφαση του Δικαστηρίου της Πράγας σχετικά με τη νομιμοποίηση της ΚΕΝ αποτελεί ένα θετικό βήμα στον αγώνα ενάντια στον αντικομμουνισμό στην Τσεχία, που ωστόσο συνεχίζεται συστηματικά. Επίσης έγινε γνωστό ότι ακόμα και αυτή την απόφαση μπορεί να αμφισβητήσει εκ νέου το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι αγώνες για την άρση της απαγόρευσης της Τσεχικής Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας είχαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.


Πηγή:Ριζοσπάστης

Κυβέρνηση προς αγρότες: Απευθυνθείτε στη ΝΔ

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών και των κτηνοτρόφων η κυβέρνηση αποποιούμενη των ευθυνών της. Κάθε πολιτική ηγεσία που εκμεταλλεύεται τους νέους ανθρώπους πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. "Όχι εμείς, μην απευθύνεστε σ' εμάς", δήλωσε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Μπατζελή στους νέους αγρότες που βρέθηκαν χθες στην Αθήνα, παραπέμποντάς τους στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ανάλογες ήταν οι απαντήσεις και προς τους κτηνοτρόφους.

Ενώ οι αγρότες συντονίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και προσπαθούν να συγκροτήσουν ενωτικές αντιπροσωπείες, η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει τη μαζικότητα και τον χαρακτήρα των κινητοποιήσεων υποστηρίζοντας, και πάλι διά της υπουργού, ότι τα μπλόκα είναι "τηλεοπτικά" και οι κινητοποιήσεις "πολιτικά υποκινούμενες".

Πηγή:ΑΥΓΗ

ΠΑΣΟΚιστάν «Channel»...
Τη δήλωση Παπανδρέου περί «αγροτών του Κολωνακίου», που έγινε την περασμένη Παρασκευή, η συντριπτική πλειοψηφία των τηλεοπτικών σταθμών την... εξαφάνισε.
*
Τα ίδια κανάλια, την εικόνα του Βούλγαρου πρωθυπουργού Μπορίσοφ να συνομιλεί με τους αγρότες, πασχιζαν επί διήμερο να την εμφανίσουν περίπου σαν μια υψηλής ευφυίας διπλωματική κίνηση του... Ελληνα πρωθυπουργού.
*
Σε ένα αγλάισμα πλήρους, αντικειμενικής και ολόπλευρης ενημέρωσης, και παρότι οι «εκμυστηρεύσεις» στο «Βήμα» της κυρίας Μπατζελή «έβγαζαν μάτι», τα «γκόλντεν μπόις» των καναλιών - τα ίδια τηλεπαραθυρόπαιδα που απευθύνονται στους αγρότες με ύφος λοχία υπηρεσίας - σχεδόν τις «έθαψαν» τις δηλώσεις, αφού προφανώς οι... χωριάτες δεν έπρεπε να μάθουν ούτε για τον «παραλογισμό», ούτε για τους συναφείς «ψυχολογικούς παράγοντες» που - κατά την κυρία υπουργό - τους καθιστούν «τραμπούκους», «σεξιστές» και επιρρεπείς στον «αναρχοσυνδικαλισμό»...
*
Εκείνα τα κανάλια που καθημερινά υβρίζουν τους αγρότες επειδή «τολμούν» να διεκδικούν επιδοτήσεις, σε μια επίδειξη εκπληκτικής ομοιομορφίας, προσπέρασαν στο άψε - σβήσε την είδηση από την προχτεσινή συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εργασίας, όπου ο κ. Λοβέρδος - ο ίδιος που πριν μερικές μέρες ισχυριζόταν ότι «δεν υπάρχει σάλιο» για τους ανέργους - ανακοίνωσε την υπέρ βιομηχάνων καταιγίδα δισεκατομμυρίων υπό μορφή... επιδοτήσεων!
*
Χτες, τα σχετικά με τις πληροφορίες για τη σύσκεψη μεταξύ υπουργών με θέμα τις αγροτικές κινητοποιήσεις - εκεί όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φέρεται να τάχτηκε υπέρ της καταστολής των αγροτών - ακόμα κι όταν δεν απεκρύβησαν, σχολιάστηκαν από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της τηλε-ραδιο-φονίας, με την αθώα επισήμανση ότι οι σκέψεις του κυρίου Πάγκαλου εντάσσονται στην πρακτική της «ελεγχόμενης» και «λελογισμένης βίας»!
***
Πρόκειται για τακτική των τηλεοπτικών σταθμών που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως συνώνυμη της «επιλεκτικής πληροφόρησης»,
ως καθεστώς επιβολής του κυβερνητισμού στη (μη) διακίνηση της είδησης,
ως «άκρα του τάφου σιωπή» για οτιδήποτε ξεφτίζει το λίφτινγκ της «καλής μας κυβέρνησης»,
ως επίδειξη αυθάδειας και προσβολής της νοημοσύνης των πολιτών από τους «τροχονόμους» εκτροπής της αλήθειας.
*
Οποιος πάντως δε θέλει να χαραμίσει επιπλέον σάλιο
(πέραν του αναγκαίου)
για να περιγράψει την κατάσταση που έχει επικρατήσει από το βράδυ της 4ης του Οκτώβρη στο χώρο της πλειονότητας των τηλεοπτικών (και όχι μόνο) ΜΜΕ,
*
γι' αυτή τη θηριώδη και απροκάλυπτη στήριξη που παρέχεται στους «σοσιαλιστές» από τους εργολάβους των «Media», που μαζί με τα διόδια στους δρόμους ελέγχουν και την κυκλοφορία της πληροφορίας,
*
υπάρχει μια και μόνο λέξη-υβρίδιο,
που αποδίδει πλήρως τα πράγματα στο «δημοκρατικό» κόσμο της «ενημέρωσης»:
Τηλε-ΠΑΣΟΚιστάν...


Πηγή:Ριζοσπάστης

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργου Τούσσα προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με το πραξικόπημα στην Ονδούρα και την ορκωμοσία του υποτιθέμενου νικητή των προεδρικών εκλογών Πορφίριο Λόμπο


Τις εκλογές βίας και νοθείας που οργάνωσε η δικτατορία της ολιγαρχίας, στις 29/11/2009 στην Ονδούρα και την "ορκωμοσία" του υποτιθέμενου νικητή της εκλογικής αυτής παρωδίας  Πορφίριο Λόμπο Σόσα, καταγγέλλει με ερώτησή του προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Γεώργιος Τούσσας. 
Αναδεικνύοντας τις λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στη χούντα και τις φιέστες της, που οργανώνει το Εθνικό Μέτωπο Λαϊκής Αντίστασης της Ονδούρας, παρά την δολοφονική καταστολή της χούντας, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ερωτά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της εκλογικής παρωδίας στην Ονδούρα του Πορφύριο Λόμπο και όποια κυβέρνηση της χούντας. Το καλεί να τοποθετηθεί απέναντι στη δολοφονική καταστολή της χούντας ενάντια στο λαϊκό κίνημα και στο δίκαιο αγώνα του λαού της Ονδούρας ενάντια στην δικτατορία της ολιγαρχίας, για την αποκατάσταση των λαϊκών ελευθεριών.
Συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:
«Την Τετάρτη 27/1, προγραμματίζεται η «ορκωμοσία» του Πορφίριο Λόμπο Σόσα, υποτιθέμενου νικητή, υποψήφιου της χούντας στις εκλογές παρωδία της Ονδούρας στις 29/11/2009 που σημαδεύτηκαν από καταστολή, βία, νοθεία και το κυριότερο από τεράστια αποχή που είχε καλέσει το Εθνικό Μέτωπο Λαϊκής Αντίστασης της Ονδούρας FNRP(επισήμως πάνω από 50%-σύμφωνα με στοιχεία του FNRP 65% -70%) που ουσιαστικά ακυρώνει το αποτέλεσμά τους. Ενάντια στην παρωδία αυτή, που διοργανώνουν οι πραξικοπηματίες, έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Πέμπτη διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στις οποίες καλεί  το FNRP. Στόχος τους- να καταδικαστεί «η συνέχιση της δικτατορίας της ολιγαρχίας», που εκφράζεται στο πρόσωπο του Πορφίριο Λόμπο. Το λαϊκό κίνημα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του, παρά τη δολοφονική καταστολή που έχει κορυφωθεί τους τελευταίους δύο μήνες.
Το Συμβούλιο αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της εκλογικής παρωδίας που διεξήγαγε η χούντα των πραξικοπηματιών στην Ονδούρα; Τον πραξικοπηματία Πορφίριο Λόμπο Σόσα και όποια κυβέρνηση της χούντας; Καταδικάζει την δολοφονική καταστολή της χούντας ενάντια στο λαϊκό κίνημα; Πως τοποθετείται απέναντι στον αγώνα του λαού της Ονδούρας ενάντια στη δικτατορία, για την αποκατάσταση των λαϊκών ελευθεριών;»
Το ΚΚΕ καταδικάζει το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ονδούρα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Ονδούρας, τις λαϊκές δυνάμεις της περιοχής που απαιτούν τον τερματισμό του πραξικοπήματος, την αποκατάσταση του Προέδρου Μανουέλ Σελάγια και το σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας. Στέκεται στο πλευρό κάθε λαού, κινήματος και χώρας που μάχεται ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις επεμβάσεις του.