Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.Τέρμα στα δωρεάν συγγράμματα στα Πανεπιστήμια


Τέρμα στη διανομή δωρεάν συγγραμμάτων για τους φοιτητές Πανεπιστημίων, θέσπιση τριετών σπουδών, επιβολή διδάκτρων για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. και απαίτηση μιας ξένης γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου φέρνει από το 2014 το νομοσχέδιο που έδωσε αργά απόψε στη δημοσιότητα η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.
Η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στα Ιδρύματα με δαπάνες του δημοσίου σταματά και οι φοιτητές από το 2014 και μετά θα προμηθεύονται τα συγγράμματα μέσω διαδικτύου, όπου οι διδάσκοντες θα αναρτούν αναλυτικές σημειώσεις, επιβαρυνόμενοι, δηλαδή, το κόστος της εκτύπωσης.
Επίσης θεσπίζονται τριετείς σπουδές, ενώ για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Ακόμη, δίδακτρα θα πληρώνουν όσοι σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και είναι αλλοδαποί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγχρόνως ιδρύονται ανώνυμες εταιρείες στα Πανεπιστήμια που θα διαχειρίζονται την περιουσία τους, αλλά και θα αναζητούν πόρους.
Όσον αφορά στους φοιτητές, αν κάποιος δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφεται από τη σχολή, εκτός και αν είναι εργαζόμενος, οπότε εγγράφεται ως «μερικής φοίτησης».
Σχετικά με το ακαδημαϊκό άσυλο αναφέρεται ότι «η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών τηρούνται με ευθύνη του πρύτανη, ενώ κάθε Πανεπιστήμιο ορίζει τη διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής του ελευθερίας».
Με το προσχέδιο τίθενται και οι βάσεις για συγχωνεύσεις - καταργήσεις τμημάτων ή ακόμη και Ιδρυμάτων, δηλαδή ο «Καλλικράτης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι καταργήσεις ή οι συγχωνεύσεις τμημάτων θα γίνουν με σχετικά προεδρικά διατάγματα.
Το κάθε Ίδρυμα διοικείται από το 15μελές Συμβούλιό του, το οποίο αποτελείται από επτά εκλεγμένα εσωτερικά μέλη του, επτά εξωπανεπιστημιακούς και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία. Να σημειωθεί ότι ο πρύτανης εκλέγεται μετά από διεθνή διαγωνισμό, με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του Συμβουλίου.
Επίσης καταργούνται οι λέκτορες και η μονιμοποίηση πανεπιστημιακών γίνεται στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση.
Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρείς κύκλους. Ο πρώτος είναι τριετής, εφόσον το αποφασίσουν τα ίδια τα Ιδρύματα και οι άλλοι δύο αφορούν στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Ακόμη, ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ως ανώνυμη εταιρεία, που θα ασχολείται με την αξιοποίηση της περιουσίας, τα κονδύλια και τα ερευνητικά προγράμματα. Η δημόσια χρηματοδότηση θα γίνεται με κριτήρια τους ενεργούς φοιτητές, το μέγεθος του Ιδρύματος και προβλέπεται «μπόνους» σε όσα Ιδρύματα έχουν «πιάσει» υψηλούς στόχους.
Πάντως, αν δεν καταρτιστούν 4ετείς προγραμματικές συμφωνίες του Ιδρύματος με το υπουργείο Παιδείας, όπως προέβλεπε και ο προηγούμενος νόμος, τότε δεν θα παίρνουν χρηματοδότηση, παρά μόνο για τα λειτουργικά τους έξοδα.
 Πηγή:www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: