Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2014.Δεύτερη θέση για την ΠΚΣ (ΚΚΕ) που είχε τη μεγαλύτερη άνοδο από όλες τις παρατάξεις !

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI
Σε 187 από 193 συλλόγους   

                                2014                      2013                      Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ     60742      - %         65593        - %           -4851      0.00%
ΕΓΚΥΡΑ       58287      - %          63013       - %            -4726     0.00%
ΑΚΥΡΑ         2455        - %          2580         - %            -125       0.00%
ΛΕΥΚΑ         1176       2.02 %     1429         2.27 %       -253      -0.25%
ΔΑΠ             21071    36.15 %     23136      36.72 %     -2065     -0.57%
ΠΚΣ             11085     19.02 %    10248      16.26 %       837       2.76%
ΠΑΣΠ           8577      14.72 %     11278      17.90 %      -2701    -3.18%

ΕΑΑΚ           7873      13.51 %     8238        13.07 %      -365      0.44%
ΑΡ.ΕΝ.          3594       6.17 %      4022        6.38 %        -428     -0.21%
ΛΟΙΠΑ           4911       8.43 %      4662        7.40 %        249      1.03%

Πηγή : ertopen.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: