Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας του Συνασπισμού σχετικά με απόφαση του Υπ. Παιδείας για καταβολή παραβόλου εκ μέρους των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά τους

Παράβολο ύψους από 50 ως 80 ευρώ υποχρεώνονται να καταβάλουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, για να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά τους, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπ. Παιδείας.
Με την απόφαση αυτή, η δυνατότητα των υποψηφίων να δουν τα γραπτά τους συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο χαράτσι, που σε περίοδο οικονομικής κρίσης μπορεί ακόμη και να αποτρέψει εντελώς τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων από την άσκηση ενός σημαντικού δικαιώματός τους.

Έτσι, ένα μέτρο που επιβλήθηκε από στοιχειώδη παιδαγωγική δεοντολογία, καθώς δίνει στη δυνατότητα στους υποψηφίους / στις υποψήφιες να επανεκτιμήσουν τις απαντήσεις των γραπτών τους και να βελτιωθούν, μετατρέπεται ουσιαστικά σε δυνατότητα μόνο των πιο εύπορων.
Οφείλουμε να επισημάνουμε στους αρμόδιους παράγοντες του Υπ. Παιδείας ότι, είτε επιδίωξη τους είναι να αποταμιεύσουν λιγοστούς πόρους είτε να παρεμποδίσουν την πρόσβαση  των υποψηφίων στα γραπτά τους, πρόκειται για μια απαράδεκτη μεθόδευση, που λειτουργεί τελικά σε βάρος των μη προνομιούχων. Γι’ αυτό και η απόφαση αυτή πρέπει αμέσως να ανακληθεί.
Τμήμα Παιδείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: