Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά.Από τις 6/4/2012, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος είχε καταθέσει Πρόταση Νόμου για άμεσα μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας.

Επίκαιρες και αναγκαίες οι προτάσεις του ΚΚΕΑπό τις 6/4/2012, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος είχε καταθέσει Πρόταση Νόμου για άμεσα μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας
Από τις 6 Απρίλη του 2012, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει Πρόταση Νόμου με μέτρα για την ουσιαστική ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση στις τράπεζες.
Η Πρόταση Νόμου, που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής, αφορούσε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ως οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ορίζονταν τα χρωστούμενα από κάθε μορφής δάνειο, καθώς και οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες.
Στα επιμέρους άρθρα της Πρότασης Νόμου, προβλέπονταν τα εξής:
  • Από την οφειλή των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, διαγράφεται το σύνολο των κάθε μορφής τόκων που έχουν γεννηθεί μέχρι την πιο πάνω στιγμή.
  • Από το συνολικό ποσό των οφειλών των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου, διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν πραγματοποιηθέντα ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκων.
  • Από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των δύο παραπάνω άρθρων, διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.
  • Οι εναπομένουσες, μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω άρθρων, οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα παύουν να γεννούν τόκους για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση.
  • Αναστέλλεται η πληρωμή, για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση, των εναπομενουσών μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω άρθρων οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον αυτές αφορούν ανέργους.
  • Οι οφειλές των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των δύο πρώτων άρθρων, μειώνονται σε ποσοστό 30%, εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Οι οφειλές των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των δύο πρώτων άρθρων, μειώνονται σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
  • Παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων, για οφειλές των τελευταίων, το ύψος των οποίων έχει υπολογιστεί, είτε συμβατικά είτε άλλως πως, με τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: