Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Γκάλοπ της PULSE για το Ποντίκι.Έδρες κομμάτων και μετακινήσεις ψηφοφόρων

Τα στοιχεία είναι από το WWW.PONTIKI.GR.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επωνυμία Εταιρείας: Pulse RC - Σ. Δημητρίου & Σία Ε.Ε.
Επωνυμία Εντολέα: Εφημερίδα «Το Ποντίκι»
Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.), με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.
Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη, τυχαία (list-assisted Random Digit Dialing).
Σταθμίσεις: Ως προς φύλο, ηλικία και πολιτική συμπεριφορά.
Χρονικό Διάστημα: 12-13 Μαρτίου 2012
Μέγεθος δείγματος: 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου στη χώρα.
Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική, με αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά περιφέρεια.
Στατιστικό Σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται εντός του
διαστήματος +/- 2,8%.
Η PULSE RC είναι μέλος της ESOMAR, του Σ.Ε.Δ.Ε.Α., του συστήματος «Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων» και του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ. και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας τους. Ούτε η «Εκτίμηση Πρόθεσης Ψήφου με όλες τις απαντήσεις» ούτε η «Εκτίμηση Πρόθεσης Ψήφου με Αναγωγή» αποτελούν πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.
Βάσεις: Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 2009: 458. Ψηφοφόροι Ν.Δ.: 344, Υπόλοιποι Ψηφοφόροι: 270 (και 37 άτομα δεν απάντησαν τι είχαν ψηφίσει, 103 δεν ψήφισαν στις εκλογές του 2009 [απείχαν ή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου]).

ΠΗΓΗ-WWW.PONTIKI.GR.

Δεν υπάρχουν σχόλια: