Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Απεργία Διοικητικών Υπαλλήλων ΕΚΠΑ - 13η εβδομάδα
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
με μέλη της Απεργιακής Επιτροπής
Ο αγώνας των εργαζομένων στα Α.Ε.Ι. ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια ενός στενού κλαδικού αγώνα
και αφορά άμεσα όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, 7:00 μ.μ.
Βιβλιοπωλείο Εκτός των τειχών
Γραβιάς 10-12, 106 78 Αθήνα • 210 3303348 • books@ektostonteixon.org
www.ektostonteixon.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: