Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΑΚΕΛ : Πολιτική Πρόταση για έξοδο απο το Μνημόνιο.


Η Κυπριακή οικονομία επηρεαζόμενη από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βρίσκεται αντιμέτωπη με διαχρονικά προβλήματα και ανισότητες.


Η τρύπα του τραπεζικού τομέα που δημιουργήθηκε ένεκα της ελλιπούς εποπτείας και λανθασμένων αποφάσεων των Διοικήσεων των Τραπεζών μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

 Αρχικά η Κυπριακή Δημοκρατία επεδίωξε συνολική συμφωνία που θα αποκαθιστούσε την σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα χωρίς να διαλύει το κοινωνικό ιστό. Ωστόσο, οι πολιτικές σκοπιμότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κυπριακό και η αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου αλλά και η επιμονή των νεοφιλελεύθερων κύκλων εκτός και εντός Κύπρου για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, μας οδήγησαν στην τελική συμφωνία του Μάρτη.
Οι αποφάσεις του Μάρτη δημιουργούν νέα δεδομένα για την οικονομία της Κύπρου με την τεράστια ζημιά που έχει δημιουργηθεί στο χρηματοοικονομικό σύστημα και τα νέα πολύ σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η εμπειρία των υπολοίπων χωρών που έχουν ενταχθεί σε Μνημόνιο με την Τρόικα είναι ενδεικτική για τα αποτελέσματα των Μνημονίων:

o   Παρατηρείται σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου της χώρας.
o   Η υλοποίηση των μνημονίων οδηγεί σε ύφεση και συνοδεύεται με συνεχείς περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και ωφελήματα των εργαζομένων.
o   Καταγράφεται σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα που επιφέρει νέα πιο επαχθή μέτρα.
o   Οι Λαοί βιώνουν δραματικές κοινωνικές συνέπειες, με αποκορύφωμα την κοινωνική αποσάθρωση ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανεργίας.

Τα μνημόνια δεν έχουν καταφέρει πουθενά να δώσουν ουσιαστικές δυνατότητες προοπτικής στην οικονομία και την κοινωνία.

Ιδιαίτερα όμως για την Κύπρο, η μορφή της οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε το τελευταίο διάστημα, η οποία βασίστηκε μόνο σε δυο τομείς - τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, κάνει την προσαρμογή ακόμα πιο δύσκολή.

Οι επιπτώσεις της Συμφωνίας του Μάρτη αλλά και η σταδιακή εφαρμογή του Μνημονίου θα περιορίσουν σημαντικά τη δυνατότητα του τραπεζικού τομέα να συμβάλει στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές λιτότητας θα επιφέρουν τον περιορισμό των εισοδημάτων και θα αποδυναμώσουν την κατανάλωση που είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα, η σημαντική ύφεση θα μειώσει τις δυνατότητες της οικονομίας και δραστικά τα έσοδα του Κράτους τα επόμενα δύο χρόνια. Σε αυτές τις συνθήκες, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Σε συνδυασμό με την πίεση να περιοριστούν ακόμα περισσότερο τα δημοσιονομικά ελλείμματα, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται συνεχώς ενώπιον νέων θυσιών.

Επίσης, η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας, η υλοποίηση μέτρων όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η ύφεση που θα υπάρξει θα δημιουργήσουν συνθήκες πρωτοφανούς ανεργίας για την Κύπρο.

Ειδικότερα όμως για την περίπτωση της Κύπρου είναι προφανές ότι οι αποφάσεις του ΔΝΤ και της Ε.Ε. δεν λαμβάνονται μόνο με οικονομικά κριτήρια αλλά και με πολιτικά, με επίκεντρο το Κυπριακό και το Φυσικό Αέριο.

Είναι σαφές ότι εδώ που έχει φτάσει η οικονομία μας δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Οφείλουμε όμως να αναζητήσουμε εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι εξίσου οδυνηρές, στο αρχικό στάδιο αλλά θα παρέχουν προοπτική για σύντομη ανάκαμψη της οικονομίας μας.

Αυτές οι επιλογές πρέπει να διακρίνονται από τρία χαρακτηριστικά:
o   Να δίνουν στην οικονομία και την κοινωνία προοπτική
o   Να παρέχουν ευελιξία χειρισμών στην οικονομική πολιτική.
o   Να δημιουργούν δυνατότητες ανάπτυξης, παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Μνημόνιο δεν παρέχει τέτοια ευχέρεια. Πρέπει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά να τα αναζητήσουμε στην εναλλακτική λύση που θα  μας απαλλάσσει από το μνημόνιο.

Η μελέτη που απέστειλε το ΑΚΕΛ στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και στα πολιτικά Κόμματα έχει λάβει υπόψη τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί σήμερα στην Οικονομία και παρουσιάζει ως μια τέτοια εναλλακτική επιλογή την ανάγκη να υπάρξει συνολικός διάλογος με την Ε.Ε. ώστε στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου, να υπάρξει συντεταγμένη έξοδος της χώρας από το ευρώ.

Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει ότι τέτοιου είδους προτάσεις θα προκύψουν μετά από συνολική και σε βάθος προετοιμασία, με τη συμμετοχή της συντεταγμένης πολιτείας και του Κράτους. Σημαντικό ρόλο καλείται επίσης να διαδραματίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Το πιο βασικό όμως προαπαιτούμενο είναι η βούληση της ίδιας της πολιτείας να αναζητήσει άλλες επιλογές και της κοινωνίας να σταθεί αρωγός και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Το ΑΚΕΛ πιστεύει ότι μια τέτοια πρόταση μπορεί να δώσει προοπτική και ελπίδα γιατί:
o   Θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της οικονομίας διεθνώς με την υποτίμηση του νομίσματος.
o   Θα συμβάλει στην επανάκτηση της ανεξαρτησίας του κράτους στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.
o   Θα ενισχύσει την ανάπτυξη άλλων κλάδων της Κυπριακής οικονομίας με στόχο τον επανασχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου της χώρας.
o   Θα βελτιώσει τη δυνατότητα διαχείρισης του δημόσιου χρέους.
o   Θα αποκαταστήσει τη δυνατότητα αποπληρωμής του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Τονίζουμε εμφαντικά ότι η έξοδος από το Ευρώ και η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διασυνδέονται νομικά.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το πολιτικό σκέλος της επιστροφής σε εγχώριο νόμισμα. Τα διλήμματα σε σχέση με το Κυπριακό και το Φυσικό Αέριο θα τεθούν ενώπιον μας το επόμενο διάστημα, και η εξάρτηση από το μνημόνιο είναι ισχυρό εμπόδιο στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των στόχων μας.

Αναλύοντας το πλαίσιο εξόδου από το ευρώ αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί οργανωμένη διαδικασία. Οργανωμένη ως προς τις διαδικασίες μετάβασης, οργανωμένη σε ότι αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως συντεταγμένη ως προς το πλαίσιο εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων μας. Χρειάζεται ο καταρτισμός ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού μετάβασης, που να λαμβάνει υπόψη τις νομισματικές και τις συναλλαγματικές προκλήσεις και να περιορίζει τους κινδύνους που θα υπάρξουν. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναζητηθούν διακρατικές συμμαχίες τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να ακούσει και να συζητήσει όποια άλλη πρόταση μας οδηγεί σε απεγκλωβισμό από το μνημόνιο.

Πηγή : ΑΚΕΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: